Convenio: Programa de Vivendas Baleiras

Instituto Galego de Vivena e Solo e a Federación Galega de Municipios

Convenio asinado entre o Instituto Galego de Vivenda e Solo e a Federación Galega de Municipios e Provincias polo que se pon en funcionamento o “Programa de Vivendas Baleiras”. Ratificación da bases reguladoras do programa de vivendas baleiras no Concello de Boiro

|