Estratexias de desenvolvemento local participativo 2022 - GALP

O Concello de Boiro recibe unha subvención da Consellería do Mar para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participartivo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca 2014 - 2020. 

O proxecto está financiado pola Unión Europea a través do Fondo Marítimo de Pesca (FEMP). 

Publi GALP

|