Convocatoria proceso selectivo: Docente para acción formativa "Cociña "

O Concello de Boiro convoca proceso selectivo para a provisión en réxime laboral temporal dunha praza de docente para impartir a acción formativa “Cociña” correspondente ó Plan AFD 2019.O Concello de Boiro convoca proceso selectivo para a provisión en réxime laboral temporal dunha praza de docente para impartir a acción formativa “Cociña” correspondente ó Plan AFD 2019.A presentación de solicitudes realizarase no Rexistro Xeral do Concello de Boiro durante o prazo de dez días hábiles a contar dende o día seguinte a esta publicación de anuncio de convocatoria no xornal “La Voz de Galicia”.Tanto as bases como a instancia de solicitude desta convocatoria están a disposición dos interesados na Portería da Casa Consistorial e nesta páxina web

Bases de selección: persoal de limpeza de edificios municipais.

Expediente 7334/2019. BASES DE SELECCIÓN PARA A CONFECCIÓN DUNHA LISTA PARA A COBERTURA LABORAL TEMPORAL DE PRAZAS DE PERSOAL DE LIMPEZA DE EDIFICIOS MUNICIPAIS.

 

Prazo de finalización da presentación de instancias: 9 de xaneiro de 2020.

Proceso selectivo: Axente prospector

O Concello de Boiro convoca proceso selectivo dun/ha prospector/a e dun/ha orientador/a laboral (persoal laboral temporal a xornada completa).O Concello de Boiro convoca proceso selectivo dun/ha prospector/a e dun/ha orientador/a laboral (persoal laboral temporal a xornada completa).A presentación de solicitudes realizarase no Rexistro Xeral do Concello de Boiro durante o prazo de cinco días hábiles a contar dende o día seguinte a esta publicación de anuncio de convocatoria no xornal “La Voz de Galicia”.Tanto as bases como a instancia de solicitude desta convocatoria están a disposición dos interesados na Portería da Casa Consistorial e nesta páxina web.ç

Importante:

Fin de prazo de presentación de instancias o 05/12/2019.

III Evento Gastronómico do Nadal

IIeventogastronomicononadal

Proceso selectivo: Orientador laboral

O Concello de Boiro convoca proceso selectivo dun/ha prospector/a e dun/ha orientador/a laboral (persoal laboral temporal a xornada completa).O Concello de Boiro convoca proceso selectivo dun/ha prospector/a e dun/ha orientador/a laboral (persoal laboral temporal a xornada completa).A presentación de solicitudes realizarase no Rexistro Xeral do Concello de Boiro durante o prazo de cinco días hábiles a contar dende o día seguinte a esta publicación de anuncio de convocatoria no xornal “La Voz de Galicia”.Tanto as bases como a instancia de solicitude desta convocatoria están a disposición dos interesados na Portería da Casa Consistorial e nesta páxina web.

Importante:

Fin de prazo de presentación de instancias o 05/12/2019.

|