IES Praia Barraña

Avenida de Compostela s/n. 15930 Boiro, A Coruña

881866601

Web

IES Espiñeira

Lugar de Espiñeira s/n. 15930 Boiro, A Coruña

881866630

Web

CEIP Santa Baia

Avenida de Compostela, 48. 15930 Boiro, A Coruña

881866595

Web

IES Plurilingüe A Cachada

Avenida Municipalidad de Avellaneda s/n. 15930 Boiro, A Coruña

881866717

Web

CEIP Praia Xardín

Rúa Praia Xardin s/n. 15930 Boiro, A Coruña

881866545

Web

|