Proceso selectivo: oficial Policía Local (promoción interna)

O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a provisión dunha praza de oficial da policía local (persoal funcionario) por promoción interna, correspondente Oferta de Emprego Público do Concello de Boiro 2019. 

Publicada a listaxe provisional de admitidos/as (26/08/2021), que pode consultase aqui

Publicada a listaxe definitiva de admitidos/as (05/10/2021), que pode consultarse aqui

 

Convocase aos aspirantes para a valoración de méritos da fase do concurso o vindeiro 19/10/2021 ás 10.00 horas na Sala de Xuntas da Casa Consistorial de Boiro

|