Pleno Ordinario setembro do Concello de Boiro

Boiro, 8 de setembro de 2020

O Concello de Boiro celebra o vindeiro xoves día 10/09/2020 o Pleno Ordinario correspondente ao mes de setembro.

A sesión vaise realizar no Salón de Plenos da Casa Consistorial de Boiro ás 20.00 horas.

A orde do día da sesión vai ser a seguinte:

 1. Aprobación da acta da sesión anterior.
 2. Aprobación da modificación das bases de execución do orzamento para determinar as subvencións nominativas de 2020 e aprobación do expediente de modificación de créditos numero 18/2020-01 de créditos extraordinarios financiado con remanente de tesouraría.
 3. Aprobación inicial do expediente de modificación de créditos numero 17/2020-01 de suplemento de crédito.
 4. Aprobación inicial do expediente de modificación de créditos numero 19/2020-01 de transferencias de créditos entre distintas areas de gasto.
 5. Aprobación inicial do expediente de modificación da ordenanza para instalación de terrazas no Concello de Boiro.
 6. Aprobación inicial da ordenanza de circulación do Concello de Boiro.
 7. Aprobación inicial da modificación do regulamento do Consello Escolar Municipal.
 8. Aprobación do convenio de colaboración entre o Ministerio del Interior, a través da Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, e o Concello de Boiro para o cumprimento de penas de traballo en beneficio da comunidade (TBC).
 1. Moción do grupo municipal do Partido Popular para instar ao Goberno de España a non apropiarse dos recursos das entidades locais.
 2. Moción do grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego sobre a Lei de Memoria Histórica.
 3. Moción do grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego sobre o protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de ensino para o curso escolar 2020-21.
 4. Moción do grupo municipal de IC Boiro / Grupo Mixto para a substitución de tubarias en mal estado con amianto.

A sesión plenaria poderá seguirse en directo a través da canle de YouTube do Concello de Boiro.

Descarga a orde do dia completa aqui.

 

BANDO INFORMATIVO | San Ramón de Bealo 2020

BANDO INFORMATIVO SOBRE A CELEBRACIÓN DE FESTEXOS EN SAN RAMÓN DE BEALO 2020

José Ramón Romero, alcalde do Concello de Boiro

FAI SABER:

Como consecuencia da situación de excepcionalidade provocada pola pandemia producida pola Covid-19, e logo de coñecer as medidas que se están tomando polas administracións autonómicas e nacionais en canto ás medidas de prevención, seguridade e saúde públicas na loita contra o coronavirus, o Concello de Boiro, para garantir a seguridade da poboación e prevención de rebrotes, expón que, con motivo dos festexos de San Ramón de Bealo

COMUNICA:

PRIMEIRO. Que nin o Concello de Boiro nin a Comisión de Festas de San Ramón de Bealo organizan este ano a romaría nin ningún dos festexos que son tradicionais nestas datas, motivo polo que non se celebrará ningún deles.

SEGUNDO. Como consecuencia do anterior este ano NON ESTÁ PERMITIDA a instalación de postos de restauración, hostalería, nin atraccións (lúdicas, musicais, etc.) na contorna da ermida de San Ramón.

TERCEIRO. Lémbrase que de acordo co artigo 1.4 do decreto 159/2019, do 21 de novembro, da Xunta de Galicia, a ACAMPADA TURÍSTICA ESTÁ PROHIBIDA fora dos campamentos de turismo autorizados.

O incumprimento das disposición citas será sancionado segundo o disposto na normativa vixente.

O que se fai público para o seu coñecemento e debido cumprimento.

En Boiro, 21 de agosto de 2020. 

 

José Ramón Romero García

Alcalde

 

DESCARGAR O BANDO 

Consulta pública: Ordenanza de Circulación do Concello de Boiro

Boiro, 28 de xullo de 2020

O Concello de Boiro atópase inmerso nun proceso de elaboración dunha nova regulación relativa á Ordenanza de Circulación e que conta cun borrador inicial do texto da futura ordenanza que  se publica para a súa consulta pública.

Sometese a consulta pública o borrador da próxima Ordenanza de Circulación do Concello de Boiro durante un prazo de 10 días hábiles dende a data de publicación do documento. 

Data de publicación do documento 28/07/2020

Borrador da ORDENANZA DE CIRCULACIÓN DO CONCELLO DE BOIRO

 

 

 

 

Consulta pública: Regulamento municipal de animais domésticos e animais salvaxes en catividade

O pleno da coorporación do Concello de Boiro aprobou, de xeito inicial, unha modificación do Regulamento municipal de animais domésticos e salvaxes en catividade. 

A modifiación do regulamento sométese agora a un período de exposición pública de 30 días hábiles, a contar desde o día da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para a presentación de reclamacións e/ou alegacións. 

 

 

Pleno ordinario do 23 de xullo de 2020

O Concello de Boiro celebra o vindeiro 23 de xullo sesión plenaria ordinaria no salón de plenos da Casa Consistorial de Boiro.

A orde do día da sesión é a seguinte: 

1. Aprobación, se procede das actas das sesións plenarias do 17/06/2020 e do 18/06/2020

2. Toma de posesión da concelleira Dª. Paula García Alcalde. 

3. Convenio entre o Ministerio del Interior, a través da Secretaría General de Instituciones Penitenciarias e o Concello de Boiro para o cumprimento das penas de traballo en beneficio da comunidade (TBC) 

4. Modificación do regulamento municipal de animais domésticos e animais salvaxes en catividade. 

5. Moción do grupo municipal Ciudadanos en relación á fenda dixital

6. Moción do grupo muicipal IC Boiro relativa á instalación de placas solares en edificios públicos. 

 

A sesión plenaria pode visualizarse a través da canle de YouTube do Concello de Boiro. 

https://www.youtube.com/channel/UCHnGizRDM_iYvYr40iYS10w

Descargas:
Download this file (20200720_Resolución_DECRETO 2020-0505 [Decreto da convocatoria].pdf)Orde do día
|