Probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3.

O concello de Boiro informa da RESOLUCIÓN do 13 de febreiro de 2020,O concello de Boiro informa da RESOLUCIÓN do 13 de febreiro de 2020,da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que seconvocan probas de avaliación en competencias clave para acceder aoscertificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación, probasque realiza a Consellería de Economía, Emprego e Industria dirixidas áspersoas que non teñen a ESO ou Bacharelato, requisitos mínimos esixidospara acceder á Formación para o Emprego.

Descargas:
Download this file (ANUNCIO_COMPETENCIAS _CLAVE_2020.pdf)+ info

Proceso selectivo: Docente para impartir o curso "Servizos de bar e cafetaería"

O Concello de Boiro convoca proceso selectivo para a provisión en réxime laboral temporal dunha praza de docente para impartir a acción formativa “Servizos de bar e cafetería” correspondente ó Plan AFD 2019.O Concello de Boiro convoca proceso selectivo para a provisión en réxime laboral temporal dunha praza de docente para impartir a acción formativa “Servizos de bar e cafetería” correspondente ó Plan AFD 2019.A presentación de solicitudes realizarase no Rexistro Xeral do Concello de Boiro durante o prazo de dez días hábiles a contar dende o día seguinte a esta publicación de anuncio de convocatoria no xornal “La Voz de Galicia”.Tanto as bases como a instancia de solicitude desta convocatoria están a disposición dos interesados na Portería da Casa Consistorial e na nesta web.

Listas de contratación temporal da Xunta de Galicia

O CONCELLO DE BOIRO informa da APERTURA DAS LISTAS DE CONTRATACIÓNO CONCELLO DE BOIRO informa da APERTURA DAS LISTAS DE CONTRATACIÓNTEMPORAL DA XUNTA DE GALICIAO prazo de inscrición permanecerá aberto ata o 15 de xullo de 2020.Resolución do 20 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola quese acorda o peche e a apertura de determinadas listas para a incorporación de novassolicitudes para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia e onomeamento de persoal funcionario interino correspondente a determinados grupos,categorías, corpos, escalas e especialidades.

Descargas:
Download this file (LISTAS-CONTRATACIÓN _XUNTA_2020.pdf)+ info

Contratación laboral temporal de 7 auxiliares de policía local

O Concello de Boiro convoca proceso selectivo para a contratación laboral temporal de sete auxiliares de policía local durante seis meses.

Os aspirantes que desexen tomar parte nesta selección deberán presentar as súas instancias dirixidas ó señor Alcalde-Presidente na sede electrónica do Concello de Boiro https://boiro.sedelectronica.gal ou no Rexistro Xeral do Concello de Boiro en horario de atención ó público durante o prazo de dez días hábiles a partir do seguinte ao de publicación do anuncio de convocatoria no xornal “La Voz de Galicia”.

Data de publicación anuncio: 11/02/2020

Prazo remate de presentación de instancias: 25/02/2020

|