Subministración de material de fontanería Tramo Boiro, C.de Cruz e Avda. Compostela

Procedemento negociado sen publicidade convocado para a adxudicación do contrato de subministración de material de fontanería para a obra "Substitución e mellora do abastecemento de auga potable tramo de Boiro a Cabo de Cruz e tramo Avda. de Compostela"

|