Subministración de material de fontanería

Procedemento negociado sen publicidade convocado para a adxudicación do contrato de subninistración de material de fontanería para a obra "Substitución e mellora do abastecemento de auga potable tramo de Boiro a Cabo de Cruz e tramo avda de Compostela"

|