Oficina Consumo

Índice do artigo

OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AO CONSUMIDOR (OMIC)

A Oficina Municipal de Información ao Consumidor, é un servizo de balde de información e educación do consumidor/a e usuario/a, que ten como obxectivo principal a atención, defensa e protección dos/as consumidores/as e usuarios/as dacordo ca lexislación vixente.

Así, a OMIC atende e tramita as queixas, reclamacións e denuncias dos/as consumidores/as, realizando as mediacións oportunas para a resolución dos conflictos.


Funcións:

  • Informar, axudar e orientar aos/ás consumidores/as e usuarios/as para o axeitado exercicio dos seus dereitos.
  • Indicar as direccións e principais funcións doutros organismos, públicos ou privados, de interese para o consumidor.
  • Recoller, rexistrar e acusar recibo de queixa e reclamacións dos/as consumidores/as e usuarios/as, e a súa remisión ás entidades e organismos competentes.
  • Realizar actos de mediación.
  • Educar e formar en materia de consumo.
  • Fomentar o asociacionismo dos/as consumidores/as para dar debido cumprimento ao precepto recollido no artigo 51 da Constitución, que insta ás administracións a fomentar e protexer ás Asociacións de Consumidores.

 

Contacto

Praza de Galicia, s/n. 15930. Boiro (A Coruña) Ed. Consistorial

981849960. Ext.280

981844800. Ext.280

981844008

Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

Instituto Galego de Consumo

Instituto Nacional de Consumo

Folla de reclamacións.pdf

Direccións de interese.pdf

 

Quenes son consumidores/as e usuarios/as ?

Son as persoas físicas ou xurídicas que adquiran, utilicen ou disfruten de bens mobles, inmobles e semovientes, medios, productos ou servizos e actividades, calquera que sexa a súa natureza, pública ou privada, individual ou colectiva, de quen produce ou intervén, directa o indirectamente na súa comercialización, sempre que o seu destino final sexa para uso persoal, familiar ou colectivo.

Desta definición dada no art. 2 da Lei 12/1984, 28 de decembro, do Estatuto Galego do Consumidor e Usuario, podemos concluir que son consumidores/as e usuarios/as as persoas que adquiran bens ou servizos para uso persoal.


Vías de reclamación

A principal vía de reclamación en materia de consumo é:

Ø Sistema Arbitral de Consumo: Vía extraxudicial rápida, de balde e voluntaria que permite dirimir fácilmente discrepancias que poidan surxir entre o/a comprador/a ou usuario/a e o/a vendedor/a ou prestador/a de servizos.

Para iniciar esta vía, basta con rechear unha sinxela solicitude de arbitraxe e presentala ante a Xunta Arbitral de Consumo, a través da OMIC ou dunha organización de consumidores e usuarios. Na solicitude recollerase a reclamación onde se especificará claramente o que se solicita, aportando a máxima documentación relacionada cos feitos.

Unha vez admitida a trámite a solicitude, e aceptada a arbitraxe pola entidade reclamada, convocaráse ás partes á celebración dunha vista, á que deberán acudir con tódolos medios de proba dos que intenten valerse.

O laudo arbitral ou resolución que se dicte en dito procedemento, e que pon fin ao mesmo, será plenamente vinculante para ambas partes, podendo solicitar, en caso de non cumplirse voluntariamente o establecido no laudo, a súa execución xudicial, (Artigo 517 da Lei de Enxuiciamento Civil).

Ø Así mesmo é necesario sinalar que, as reclamacións pódense dirixir a outros organismos, que por razón da materia resultan competentes para coñecer do asunto, como por exemplo, á Xunta Arbitral de Transportes de Galicia, á Secretaría de Estado de Telecomunicacións, ao Valedor do Cliente da Federación Galega de Caixas de Aforros, etc.

 

 

Escola Municipal de Consumo

A Escola Municipal de Consumo creouse coa finalidade de realizar actividades destinadas aos/as consumidores/as e usuarios/as de bens e servizo. Procurando a formación de uns/unhas consumidores/as e usuarios/as consecuentes e críticos, así como promovendo o consumo xusto e responsabel.

 

Actividades

Os xoves de 11.40 a 12 h en Radio Boiro “Con sumo gusto”. Espazo adicado a tratar temas de interés en materia de consumo no que participa a OMIC de Boiro.

15/12/2010. Celebruse no Centro Social de Boiro unha charla-coloquio baixo o nome de “Navidad & Consumo Responsable”, na que participaron Begoña Urgoiti, Presidenta da Asociación de Amas de Casa, Consumidores e Usuarios de Boiro, Carlos Rodríguez, Presidente da ABE e José Luis Quintela, Director de Intermón Oxfam para Galicia, Asturias e León.

 
 

 

|