Adxudicación de postos nas festas de Boiro 2013

Anuncio de publicación da resolulción de admisión e exclusión de licitadores e de adxudicación de postos

|