Historia

Índice do artigo

No Mar de Arousa , onde conta a tradición que cara ó ano 44d.de C. entrou en Galicia o corpo do Apostolo Santiago traído polos seus discípulos Atanasio e Teodoro, atopánse as terras de Boiro, ó pe da mitoloxía da serra do Barbanza.

A etimoloxía do topónimo divide a especialistas e estudiosos. Quizáis a opción máis estendida sexa a que lle dá a este nome unha equivalencia a brétema, néboa; outros en cambio cren que pode derivar de “Bouro”, bo ouro, termo que faría referncia á calidade que este preciado metal tiña por estes lugares na antigüidade; ou de “Budetum espadañal”.

Por último non faltan aqueles investigadores que afirman que o topónimo Boiro ten unha orixe histórica, derivada dun prolongado asentamento ou influencia neste litoral da tribu sueva dos Burios.

Sexa como sexa, o espazo que hoxe coñecemos como Boiro está poboado dende tempos moi remotos, ainda que non se sabe con exactitude dende cando.

A continuación imos facer un percorrido pola prehistoria e historia de Boiro facendo a seguinte clasificación:

  • O Neolítico: Megalitismo
  • Idade do cobre e do bronce: Os petroglifos
  • A Idade de Ferro: A Cultura Castrexa
  • A Antiguidade: O mundo Galaicoromano
  •  A Alta Idade Media: Un periodo de oscuridade

|