Pleno extraordinario do 7 de febreiro de 2024 | Concello de Boiro

O Concello de Boiro celebra o vindeiro mércores 7 de febreiro de 2024 un Pleno extraordinario para a aprobación dos proxectos e participación no POS da Deputación da Coruña. 

A sesión poderase seguir en directo a través da canle de YouTube do Concello de Boiro. 

Orde do día da sesión: 

 1. Aprobación, se procede, do ditame para participar no POS+2024 e aprobación de proxectos.
 2. Aprobación, se procede, do ditame para participar no POS+ adicional 1/2024 da Deputación provincial para o financiamento de gastos sociais extraordinarios. 

Pleno ordinario do 23 de novembro de 2023 | Concello de Boiro

O Concello de Boiro celebra este xoves día 23 ás 20.00 horas a sesión plenaria ordinaria correspondente ao mes de novembro.

O Pleno poderase seguir en directo a través da canle de YouTube do Concello de Boiro.

Orde do día da sesión:

 1. Aprobación inicial, se procede, do ditame dobre o Plan de Mobilidade Urbana Sostible do Concello de Boiro.
 2. Aprobación inicial, se procede, do ditame sobre a modificación da Ordenanza Fiscal núm. 12 reguladora da Taxa polo servizo de cemiterios.
 3. Aprobación inicial, se procede, do ditame sobre a modificación do regulamento do funcionamento do servizo de axudas técnicas.
 4. Aprobación inicial, se procede, do ditame sobre a ordenanza municipal reguladora do estacionamento e pernoita de autocaravanas, vehículos camper e caravanas no concello de Boiro.
 5. Aprobación, se procede, do ditame de aprobación da encomenda de xestión á Mancomunidade de Concellos Ría de Arousa Zona Norte para a realización das accións e tramitacións das licitacións recollidas na solicitude da axuda tramitada co expediente TUR.CAMINO2022-011.
 6. Moción do grupo municipal do BNG en relación coa celebración do día 25 de novembro.
 7. Moción do grupo municipal do BNG de apoio ás reivindicacións laborais dos bombeiros dos parques de Boiro e Ribeira.

Pleno ordinario do 21 de decembro de 2023 | Concello de Boiro

O Concello de Boiro celebra este xoves día 21 a sesión plenaria correspondente ao mes de decembro. 

O Pleno poderase seguir en directo a través da canle de YouTube do Concello de Boiro. 

Orde do día da sesión: 

 1. Aprobación inicial do ditame sobre a Ordenanza de circulación do Concello de Boiro.
 2. Aprobación do ditame sobre a resolución de alegacións e aprobación definitiva da modificación da Ordenanza Fiscal Reguladora do IBI.

Pleno extraordinario do 9 de novembro de 2023 | Concello de Boiro

O Concello de Boiro celebra o xoves 9 de novembro ás 20.00 horas unha sesión plenaria extraordinaria para a aprobación definitiva dos orzamentos. 

O Pleno poderase seguir en directo a través da canle de YouTube do Concello de Boiro. 

 

Orde do día da sesión: 

 1. Aprobación, se procede, do ditame sobre resolución de reclamacións e aprobación definitiva dos orzamentos xerais para 2023. 

 

|