Provisión dunha praza de arquitecto: respostas correctas do examen e resultados de corrección da proba tipo test

|