Aula para adultos

A Concellería de Ensino do Concello de Boiro que dirixe Mª José Lorenzo informa:

Que do 7 ata o 23 de setembro (ámbolos dous inclusive) estará aberto o prazo de presentación de solicitudes na Aula de Educación Secundaria de Adultos para o curso 2016-17.

Existe un regulamento de funcionamento, donde se establecen prazos de matrícula, así como os criterios de admisión de alumnos, documentación, resolución, formalización oficial da matrícula, cota de inscrición e todo o relacionado co mesmo.

O Concello de Boiro vén prestando este servizo educativo dende hai máis de dezaseis anos. É moi demandado por todos aqueles que queren obter o título de educación secundaria, pois ademais de adquirir coñecementos, a moitos permítelles mellorar a cualificación profesional ou acceder a outros niveis do sistema educativo. O horario no que se imparten as clases será de 20.00 h a 22.30 h, o cal é moi compatible coa xornada laboral, unha das grandes vantaxes ofertada pola aula de Boiro. Outros concellos limítrofes, pola contra, ofrecen este servizo en horario de tarde, o que fai que a demanda de prazas na aula de Boiro se incremente, porque axuda a favorecer a conciliación da vida laboral e familiar.

A Aula de Educación de Adultos do Concello de Boiro está adscrita ao IES San Clemente de Santiago de Compostela, centro autorizado para impartir estas ensinanzas e da que depende a aula do Concello de Boiro, desprazándose os profesores/as nas avaliacións a Boiro.

Solicitude de praza

Modelo de solicitude de praza para a Aula de Educación Secundaria de Adultos (Anexo II)

Modelo de solicitude Anexo I.pdf

Formularios

Declaración ESO e Autorización familiar para o alumno menor de idade que solicita admisión na Aula de Educación de Adultos de Boiro

Autorizacion familiar eso.pdf

Declaración de realizar estudos.pdf

|