Obradoiro emprego

  Os alumnos-traballadores do Obradoiro de emprego organizaron un cóctel para a clausura do Curso de creación e consolidación empresarial. 

  O Obradoiro de Emprego Hostalería Boiro II é un programa mixto de emprego e formación cofinanciado pola Iniciativa de emprego xuvenil e o Fondo Social Europeo.

   

  creaciónempresarial

  Texto: Os alumnos/traballadores do "Obradoiro de Emprego Hostalería Boiro II" elaboraron e serviron un xantar para os usuarios do Centro de día de Boiro. Ademais de poñer en práctica os coñecementos e habilidades adquiridas, foi unha xornada onde se fortaleceron os vínculos entre persoas de distinta idade.

  O "Obradoiro de Emprego Hostalería Boiro II" en colaboración co departamento de servizos sociais, dá comezo á actividade denominada "menús sociais". A través deste servizo, os alumnos/traballadores aprenden técnicas de preelaboración, preparación e empratado dos alimentos, á vez que realizan unha labor social no municipio.

  Os alumnos/traballadores reciben formación en materia de prevención de riscos laborais co obxectivo de mellorar a seguridade e saúde dos traballadores no posto de traballo.

  Os alumnos/traballadores do Obradoiro de Emprego Hostalería Boiro II reciben formación en materia de hixiene alimentaria e manipulación de alimentos.

|