Multimedia

Video emitido polo canal de televisión "Canal Rías Baixas" sobre as festas de Boiro ...
Boiro 20 e 21 de febreiro de 2016 ...
Saludo del Alcalde de Boiro a través del canal de televisión Rías Baixas ...
Saúdo do Alcalde de Boiro a través do canal Rías Baixas de televisión ...
Felicitación do Nadal do Grupo de teatro infantil da Biblioteca Muncipal da Casa da Cultur ...
Carnaval del óso no entroido do 2007 no Abanqueiro (Boiro) ...
Entierro del hueso en el carnaval de 2007 en Abanqueiro (Boiro) ...
Enterro do óso no entroido del 2007 en Abanqueiro (Boiro) ...
Enterro do óso no entroido 2007 no Abanqueiro ...
Entrega de axudas e bolsas ao deporte no concello de Boiro ...
Inauguración do campo de herba artificial en Vista Alegre(Boiro) ...
Entroido 2007 no concello de Boiro ...
Festas do verán 2007 no concello de Boiro ...
Festas do deporte no 2007 no concello de Boiro ...
Día da paz no Concello de Boiro 30/01/2008 ...
Verán Cultural 07 en el ayuntamiento de Boiro ...
Vídeo promocioanal turístico do Concello de Boiro. Paisaxe, gastronomía, cul ...

|