Multimedia

Un resumo das actividades realizadas pola banda municipal de música de Boiro na tempada 20 ...
Video emitido polo canal de televisión "Canal Rías Baixas" sobre as festas de Boiro ...
Boiro 20 e 21 de febreiro de 2016 ...
Saludo del Alcalde de Boiro a través del canal de televisión Rías Baixas ...
Saúdo do Alcalde de Boiro a través do canal Rías Baixas de televisión ...
Felicitación do Nadal do Grupo de teatro infantil da Biblioteca Muncipal da Casa da Cultur ...
Destinado á feira GRAND PAVOIS en La Rochelle (Francia) da semana do 30 de setembro ao 6 d ...
Inaugurado polo Alcalde de Boiro. ...
Reportaxe de video feito pola empresa "JB Vídeo" para o Concello de Boiro onde se reflexan ...
Reportaxe de video feito pola empresa "JB Vídeo" para o Concello de Boiro onde se reflexan ...
Reportaxe de video feito pola empresa "JB Vídeo" para o Concello de Boiro onde se reflexan ...
Carnaval del óso no entroido do 2007 no Abanqueiro (Boiro) ...
Entierro del hueso en el carnaval de 2007 en Abanqueiro (Boiro) ...
Enterro do óso no entroido del 2007 en Abanqueiro (Boiro) ...
Enterro do óso no entroido 2007 no Abanqueiro ...
Inauguración do centro social de Cures 8/maio/07  ...
Entrega de axudas e bolsas ao deporte no concello de Boiro ...

|