Matrinonios Civís no Concello de Boiro

Aprobación definitiva do Regulamento de fuicionamento da celebración de matrionios civís do Concello de Boiro.

|