Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM)

Introducción

O Pleno da Corporación Municipal, na sesión extraordinaria realizada no día 20 de Maio de 2003, aprobou definitivamente o Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Boiro.

O Plan Xeral é o intrumento de ordenación integral do municipio, a tal efecto, de conformidade coa lei 1/1997 do 24 de Marzo, do solo de Galicia; a Lei 9/2002 do 30 de Decembro, de Ordenación Urbanística de Galicia, definen os elementos fundamentales da estructura xeral adoptada para a ordenación do territorio, clasificando o solo e establecendo os réximes xurídicos correspondentes a cada clase e categoría do mesmo.

Descarga do texto

Recomendamos que baixedes o PXOM pinchando co botón dereito do rato sobre o documento pdf "Texto PXOM" e seleccionar a opción "Gardar como". Dependendo da conexión a internet que teñades, pode tardar máis ou menos en baixar (o arquivo ocupa case 9 megabytes"

Texto PXOM.pdf

Visualización do PXOM

Neste apartado podedes pinchar na ligazón de abaixo para acceder a un visor do Plan Xeral de Boiro.

Planeamiento Urbanístico de Boiro

Modificación Plan Parcial de Barraña

Modificación puntual do plan parcial SURPP B-1 e SURPP B-2 en Barraña, Boiro (A Coruña) aprobado inicialmente pola Xunta de Goberno Local na sesión do 6/11/2012.

Memoria

Planos

Descargar todo

|