Axuda do fogar (Expediente de licitación)

Expediente de licitación do servizo de axuda no fogar. Clasificación das proposicións presentadas e requirimento de documentación para adxudicación
|