Mesa de contratación de postos Festas de Boiro 2013

Expediente de licitación das autorizacións para o uso temporal do domínio público para instalar atraccións feirais no Concello de Boiro con motivo das festas de verán 2013

|