Axudas para a conciliación da vida laboral

Departamento de Servizos Sociais do Concello de Boiro

O Concello de Boiro contribuirá á conciliación da vida laboral e familiar abonando o 50% do gasto en gardería ou coidadores profesionais.

|