Corporación Municipal

Corporación municipal (lexislatura 2023-2027) 

  • Grupo municipal del PSdG-PSOE (9 concelleiros/as)

- José Ramón Romero García

- Luis Ruiz Laíño

- María Outeiral Campos

- Marcos Fajardo Outeiral

- Olga González Blanco

- Raúl Romero Treus

- Roberto Lojo García

- Carmen Silva Rodríguez

- Francisco Bermúdez Alonso

  • Grupo municipal del PP (5 concelleiros/as)

- Fernando Manuel García Diéguez

- Manuel Romero Vázquez

- María Macarena Blanco Sanisidro

- Alba Ferreiro Fernández

- Juan Antonio Moledo Eiras

  • Grupo municipal del BNG (2 concelleiras)

- Raquel Suárez Regades

- Patricia Silva Fajardo

  • Grupo mixto / Boiro Novo (1 concelleira)

- Dores Torrado Ares

 
|