Calendario fiscal 2024 | Concello de Boiro

Calendario fiscal do Concello de Boiro para o cobro dos tributos municipais no exercicio 2024. 

 

Ordenanza fiscal reguladora da taxa polo servizo de cemiterios | Concello de Boiro

O BOP núm. 21 do luns 29 de xaneiro de 2024 publica o anuncio de aprobación definitiva da ordenanza fiscal reguladora da taxa polo servizo de cemiterios. 

 

Plan de Mobilidade Urbana Sostible (PMUS) | Concello de Boiro

O BOP núm. 2 do martes 2 de xaneiro de 2024 publica a aprobación inicial do Plan de Mobilidade Urbana Sostible (PMUS) do Concello de Boiro. 

O período de información pública para a presentación de reclamacións e suxerencias é de 30 días. 

|