Plan Forestal Municipal | Concello de Boiro

O BOP núm. 23 do 31 de xaneiro de 2024 publica a aprobación inicial do Plan Forestal Municipal do Concello de Boiro. 

Ábrese un prazo de exposición pública de 30 días hábiles para a presentación de alegacións. 

|