Admitidos no Campamento urbano de verán 2018

No documento de abaixo achégase a relación de admitidos no Campamento Urbano 2018 e o modelo de autoliquidación para formalizalo pago.

 

FORMALIZACIÓN DA PRAZA CAMPAMENTO URBANO DE VERÁN 2018

Unha vez confirmada a praza, efectuar o pago no seguinte n.º de conta do Concello de Boiro en Abanca
ES46 2080 0384 4831 1000 0033 FACENDO CONSTAR EN CONCEPTO Campamento urbano de verán 2018, nome e apelidos do partipante e ano de nacemento.
É requisito necesario entregar xustificante xunto co impreso de autoliquidación prezo público debidamente cumprimentado na Casa da Cultura “Ramón Martínez López” antes do día 6 de xullo.

|