Curso: Coordinación de servizos de socorrismo acuático (ADDP0211)

Requisitos: 

  • MOZOS E MOZAS DESEMPREGADOS DE ENTRE 16 E 30 ANOS. (Rexistradas no ficheiro do SNGX)
  • Ter cumpridos 16 anos de idade.
  • Estar empadroado/a en algún dos concellos de menos de 50.000 habitantes da provincia
  • Cumprir cos requisitos de formación adscritos a este certificado de profesionalidade ter: BACHARELATO ou certificado de profesionalidade de N3;  ou ter superada a proba de acceso CS ou Universidade; ou ter coñecementos formativos e/ou profesionais. 
|