Pleno Ordinario do 13 de maio de 2021 | Concello de Boiro

O Concello de Boiro celebra o vindeiro xoves 13 de maio de 2021, ás 20:00 horas, o Pleno Ordinario correspondente ao mes de maio. 

A sesión vaise celebrar de xeito presencial no Salón de Plenos da Casa Consistorial. Debido á situación sanitaria non se vai permitir a asistencia de público pero a sesión poderase seguir en directo a través da canle de YouTube do Concello de Boiro

A orde do día da sesión vai ser a seguinte: 

 1. Aprobación da acta da sesión plenaria do 21 de xaneiro de 2021
 2. Aprobación da acta da sesión plenaria do 3 de febreiro de 2021
 3. Aprobación da acta da sesión plenaria do 11 de marzo de 2021
 4. Toma de posesión do concelleiro D. José Antonio García Castro
 5. Incoación do expediente de desafectación da escola unitaria de Escarabote e das vivendas dos mestres de Praia Xardín.
 6. Designación de sete compoñentes do Consello Escolar Municipal
 7. Incoación de expediente de investigación de oficio sobre a posible existencia dunha vía pública en Esteiro.
 8. Aprobación inicial do expediente de modificación de créditos do expediente de recoñecemento extraxudicial de aprobación de varias facturas das OPAS 2020.
 9. Moción do grupo municipal do Partido Popular relativa á autonomía financeira de Galicia.
 10. Moción do grupo municipal do BNG sobre a transferencia da autoestrada AP-9 a Galicia.
 11. Moción do grupo municipal do BNG sobre as mobilizacións feministas do 8 de marzo.
 12. Moción do grupo municipal do PSdeG-PSOE sobre o Plan de rescate para os sectores da hostalaría e o turismo.
 13. Moción do grupo municipal do PSdeG-PSOE sobre o día internacional das mulleres
 14. Moción do grupo municipal do PSdeG-PSOE sobre a política do goberno galego en relación co seu financiamento aos concellos do servizo de axuda no fogar.
 15. Moción do grupo municipal do BNG sobre o futuro do sector financeiro en Galicia.

Axudas ao alugamento de vivendas

O Concello de Boiro informa das axudas ao alugamento de vivendas do Plan estatal de Vivenda 2018-2021 que convoca a Consellería de Medioambiente, Territorio e Vivenda. 

Liña A, axuda ao alugamento de vivenda: facilitar o desfrute dunha vivenda en réxime de alugamnto a secotres de poboación con escasos medios económicos, mediante a concesión de axudas directas

Liña B, axuda á mocidade para o alugamento de vivenda habitual e permanente: facilitar o acceso ao desfrute dunha vivenda digna e adecuada, en réxime de alugamento, a persoas menores de 35 anos con escasos medios económicos, mediante a concesión de axudas directas. 

 

Prazo de presentación 

Entre o 31/03/2021 e o 30/04/2021

A presentación pode facerse a través da sede electrónica

 

Máis información

Cita previa no Instituto Galego de Vivenda e Solo nos teléfonos de contacto 881 999 023 ou 881 999 197

Departamento de Servicios Sociais do Concello de Boiro 

Teléfono 981 84 48 00 ext. 1285

 

Concesión definitiva e xustificación das axudas do PEL Reactiva

O Concello de Boiro publica a concesión definitiva de axudas do PEL Reactiva 

Boiro, 1 de marzo de 2021

O Concello de Boiro publica a resolución definitiva das axudas do PEL Reactiva para autónomos e empresas que convoca gracias ao financiamento da Deputación Provincial da Coruña para axudar a combater a crise económica e social provocada pola Covid-19. Un total de 170 empresarios e autónomos serán beneficiarios destas axudas, que ascenden a un total de 334.000,00 euros.

As axudas están destinadas a empresarios/as, con ou sen traballadores/as ao seu cargo, e microempresas, sexa cal sexa a súa forma xurídica, e están encadradas en tres grupos. O grupo 1, para micromepresas e autónomos que se visen afectados polo peche do estado de alarma, no que en Boiro hai 151 beneficiarios e se concede un importe total de 297.500 euros. O grupo 2, para aquelas que non se visen afectadas polo peche pero que a súa facturación no segundo trimestre se vise reducida un 75%, no que hai 14 concesións dun importe total de 24.000 euros. O grupo 3, para aquelas que se visen na obriga de acollerse a un ERTE, no que hai 5 beneficiarios cun importe total de 12.500 euros.  

Os autónomos e empresas beneficiadas poden, con este importe, comprar material antiséptico, produtos hixiénicos e de limpeza; sufragar gastos de arrendamento e canon, como maquinaria, vehículos, locais ou instalacións; gastos de reparación e conservación ou adaptación de locais ás medidas de protección fronte á Covid-19; primas de seguros ou subministracións.

As solicitudes presentadas foron puntuadas segundo os criterios establecidos nas bases, iguais para todos os Concellos da provincia, e que teñen en conta o tipo de empresa, a súa forma xurídica, o número de mulleres, persoas discapacitadas ou menores de 30 anos contratados; ou o uso da lingua galega. A listaxe definitiva de concesións das axudas está publicada na web municipal

Publicación no BOP Núm. 34 do luns 22 de febreiro de 2021

Descarga a adxudicación definitiva de axudas aqui.

Podes descargar os modelos de xustificación nesta páxina. Máis información na páxina web da Deputación Provincial da Coruña (https://emprego.dacoruna.gal/lineas/lina-5-pel-reactiva

 

Pleno Ordinario do 11 de marzo de 2021 | Concello de Boiro

O Concello de Boiro celebra este xoves 11 de marzo, ás 20.00 horas, o Pleno Ordinario da coorporación. Debido á situación sanitaria, a sesión vaise celebrar de xeito telemático e vaise retransmitir en directo a través da canle de YouTube do Concello de Boiro. 

A orde do día da sesión: 

 1. Toma de coñecemento da renuncia do concelleiro D. Manuel Velo Velo.
 2. Toma de posesión do concelleiro D. Raúl Romero Treus.
 3. Declaración de especial interese e utilidade municipal de obras de construción dunha nave industrial no polígono industrial de Espiñeira e bonificación do ICIO.
 4. Moción de Boiro Novo/ Mixto para a constitución dunha mesa local de coordinación interinstitucional fronte á violencia machista.
 5. Moción de Boiro Novo/ Mixto en relación co cumprimento das obras pendentes en Sandrenzo e Fontecoba.
 6. Moción de Boiro Novo/ Mixto para prover de axudas a deportistas boirenses vencellados ao mundo do motor.
 7. Moción do PSdG-PSOE relativa á sanidade.
 8. Moción do PSdG-PSOE pedindo ao goberno galego a reversión da titularidade dos terreos portuarios aos Concellos, cando o seu uso para fins relacionados co porto sexa residual ou inexistente.
 9. Moción da plataforma en defensa da sanidade pública do Barbanza.
 10. Moción do PP para a adopción de medidas económicas e sociais en defensa dos autónomos e PEMES afectados polas restricións impostas pola crise sanitaria da Covid-19.
 11. Moción do BNG sobre a lingua galega.
 12. Moción do PP para a creación dun Fondo de Cooperación Galego Covid-19.
 13. Moción do PP relativa á autonomía financeira de Galicia.
 14. Moción do BNG sobre a transferencia da AP-9 a Galicia.
 15. Moción do BNG sobre as mobilizacións feministas do 8 de marzo.
 16. Moción do PSdG-PSOE sobre o Plan de Rescate para os sectores da hostalaría e o turismo.
 17. Moción do PSdG-PSOE sobre o Día Internacional das Mulleres.
 18. Moción do PSdG-PSOE sobre a política do goberno galego en relación co seu financiamento ós Concellos do servizo de axuda no fogar.

 

Medidas de prevención específicas do Concello de Boiro

O Concello de Boiro, tendo en conta a redución de positivos activos e do nivel de incidencia acumulada e coincidindo coa relaxación de medidas decretadas pola Consellería de Sanidade, retoma, de xeito paulatino, as actividades que se realizan en dependencias municipais e/ou dependan do Concello. 

A publicación deste decreto deixa sen efecto o publicado o 2 de decembro de 2020, no que se acordou o peche temporal de instalacións e cancelación de actividades, e o publicado o 11 de decembro de 2021 poo que se acordou a cancelación temporal do mercado semanal que se celebra os martes.

Deste xeito, retómanse as seguintes actividades, seguindo sempre as medidas de seguridade e hixiene decretadas polas autoridades sanitarias: 

a) Actividades deportivas en interior e exterior. Uso de pistas e instalacións deportivas. 

b) Actividades lúdicas e culturais. 

c) Xuntanzas de entidades, asociacións e grupos. 

d) Bibliotecas municipais e salas de estudo para préstamo e devolución así como a estancia en sala. 

e) Parques infantís, pistas deportivas e parques biosaudables. 

 

Reanúdase tamén o mercado semanal de venda non sedentaria que se celebra os martes na Avenida da Constitución cun 50% dos postos máximos autorizados, que se instalarán de maneira alterna cambiando cada semana. 

Todas as medidas están suxeitas ás restricións decretadas polas autoridades sanitarias e a que se cumpran todas as limitación e medidas xerais de seguridade e hixiene decretadas para o control da pandemia. 

 

 

|