Declaración do Concello de Boiro polo día Internacional do Orgullo

Cada ano, o 28 de xuño configúrase como un día de reivindicación e celebración compartida da loita do movemento LGTBIQ e de demostración do apoio e o recoñecemento do conxunto da sociedade. Fai uns días ocorreu no noso pobo un feito sen precedentes, un veciño sufriu na súa vivenda pintadas homófobas por reivindicar os dereitos deste colectivo, un feito que nos avergoña e que dende o Concello de Boiro desaprobamos e rexeitamos.

A celebración do Día Internacional do Orgullo debe servir como unha oportunidade para deixar atrás as medidas regresivas contra a diversidade e os dereitos das persoas e como un avance cara a igualdade real. Dende o Concello de Boiro entendemos que sen os dereitos do colectivo LGTBIQ a nosa democracia non sería plena.

A pesar dos avances realizados, é moito o que aínda anos queda por avanzar, xa que a discriminación do colectivo LGTBIQ ou das persoas que promoven a igualdade segue dándose en reiteradas ocasións e boa parte da poboación segue a sufrir ameazas e insultos e a presenciar comportamentos homófobos.

O 28 de xuño é un chamamento á visibilidade, ao coñecemento e ao respecto das persoas LGBTIQ, unha xornada para poñer o foco en algo que debera ser inherente ao ser humano: a diversidade. Este día debera ser unha lembranza do principio máis esenciais das persoas: “todos os seres humanos nacen libres e iguais en dignidade e dereitos”.

Dende o Concello de Boiro consideramos que neste Día Internacional do Orgullo 2021 é importante impulsar cada día accións que promovan a loita contra a desigualdade, fomentando a educación e o ensino como piares fundamentais do desenvolvemento e o progreso.

O pobo de Boiro é orgulloso, de ser e sentir.

Pleno Ordinario do 24 de xuño de 2021 | Concello de Boiro

O Concello de Boiro convoca celebra este xoves 24 de xuño, ás 20.00 horas, o Pleno Ordinario correspondente ao mes de xuño. 

A sesión vaise celebrar no Salón de Plenos do Concello de Boiro e vaise retransmitir en directo vís streaming a través da canle de YouTube. 

Orde do día da sesión: 

 1. Aprobación da acta da sesión ordinaria do 13/05/2021.
 2. Aprobación inicial do expediente de modificación de créditos 22/2021 de créditos extraordinarios e suplementos de crédito.
 3. Aprobación inicial dos orzamentos de 2021.
 4. Solicitude da Asociación AMICOS de bonificación do ICIO para a obra de execución de entreplanta no Centro de Formación Prelaboral nas instalacións situadas no lugar de Comoxo.
 5. Moción presentada polas plataformas comarcais de emigrantes retornados de Arousa norte e de Muros-Noia sobre a tributación das pensións dos emigrantes retornados.
 6. Moción do grupo municipal do BNG sobre as peaxes das autovías galegas.
 7. Moción do grupo municipal do BNG sobre a retirada do recurso contencioso administrativo ao Plan xeral de explotación marisqueira.
 8. Moción do grupo municipal do BNG sobre a nova tarifa eléctrica.
 9. Moción do grupo municipal de IC Boiro/ grupo mixto sobre o recoñecemento e mención aos policías locais D. Francisco Alcalde e D. Alberto Alonso.
 10. Moción do grupo municipal de IC Boiro/ grupo mixto sobre a instalación de cuberta no recinto deportivo de Vista Alegre.
 11. Moción do grupo municipal do BNG sobre mellora urbanística en Cimadevila.

San Xoán 2021

Como consecuencia da pandemia e situación de excepcionalidade provocada pola Covid-19, comunícanse os seguintes feitos:

 1. PROHÍBESE, NESTE ANO 2021, A CELEBRACIÓN DAS TRADICIONAIS FOGUEIRAS DE SAN XOÁN EN SOLO PÚBLICO MUNICIPAL, ESPAZOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL E PRAIAS DURANTE A NOITE DO 23 DE XUÑO AO 24 DE XUÑO.
 1. É POSIBLE A REALIZACIÓN DE CACHARELAS EN TERREOS PARTICULARES, DEBENDO RESPECTARSE AS CONDICIÓNS QUE DELIMITAN AS AUTORIDADES SANITARIAS EN CANTO ÁS RESTRICIÓNS DA COVID-19, ASÍ COMO AS CONDICIÓNS XERAIS DE TODOS OS ANOS. E TAMÉN, A MAIORES, AS MEDIDAS PREVENTIVAS E DE SEGURIDADE QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN.

As comunicacións deben presentarse antes do 21 de xuño de 2021 a través da Sede Electrónica ou no Rexistro Xeral do Concello de Boiro, de luns a venres en horario de 9.00 a 13.30 horas. 

Podes descargar nesta páxina o modelo de comunicación e o bando informativo coas condicións xerais e específicas para a realización de cacharelas. 

Servizo de activación do carné xove

O Concello de Boiro, a través da Oficina Municipal de Información á Xuventude, pon en funcionamento un servizo para facilitar á mocidade boirense a activación do carné xove sen necesidade de desprazarse a ningún dos puntos de activación. 

Na web de xuventude da Xunta de Galicia (xuventude.xunta.es) hai dispoñible un formulario para facer a activación de maneira electrónica. 

 

Como tés qeu facer?

Dirixirte á OMIX de Boiro e levar: 

- novo Carné xove

- Impreso de solicitude (que podes descargar aqui

 

Máis información

Oficina Municipal de Información á Xuventude (OMIX) 

Centro Social de Boiro 

Tel. .... 881 055 269

 

Pleno Ordinario do 13 de maio de 2021 | Concello de Boiro

O Concello de Boiro celebra o vindeiro xoves 13 de maio de 2021, ás 20:00 horas, o Pleno Ordinario correspondente ao mes de maio. 

A sesión vaise celebrar de xeito presencial no Salón de Plenos da Casa Consistorial. Debido á situación sanitaria non se vai permitir a asistencia de público pero a sesión poderase seguir en directo a través da canle de YouTube do Concello de Boiro. 

Pleno Ordinario do Concello de Boiro do 13 de maio de 2021

Orde do día: 

 1. Aprobación da acta da sesión plenaria do 21 de xaneiro de 2021
 2. Aprobación da acta da sesión plenaria do 3 de febreiro de 2021
 3. Aprobación da acta da sesión plenaria do 11 de marzo de 2021
 4. Toma de posesión do concelleiro D. José Antonio García Castro
 5. Incoación do expediente de desafectación da escola unitaria de Escarabote e das vivendas dos mestres de Praia Xardín.
 6. Designación de sete compoñentes do Consello Escolar Municipal
 7. Incoación de expediente de investigación de oficio sobre a posible existencia dunha vía pública en Esteiro.
 8. Aprobación inicial do expediente de modificación de créditos do expediente de recoñecemento extraxudicial de aprobación de varias facturas das OPAS 2020.
 9. Moción do grupo municipal do Partido Popular relativa á autonomía financeira de Galicia.
 10. Moción do grupo municipal do BNG sobre a transferencia da autoestrada AP-9 a Galicia.
 11. Moción do grupo municipal do BNG sobre as mobilizacións feministas do 8 de marzo.
 12. Moción do grupo municipal do PSdeG-PSOE sobre o Plan de rescate para os sectores da hostalaría e o turismo.
 13. Moción do grupo municipal do PSdeG-PSOE sobre o día internacional das mulleres
 14. Moción do grupo municipal do PSdeG-PSOE sobre a política do goberno galego en relación co seu financiamento aos concellos do servizo de axuda no fogar.
 15. Moción do grupo municipal do BNG sobre o futuro do sector financeiro en Galicia.
|