Atraccións feirais e postos co gallo das festas do verán 2022

Documentación licitación para o outorgamento mediante poxa pública de autorizacións para uso temporal do dominio público municipal para a instalación de atraccións feirais e postos no Concello de Boiro co gallo das festas de verán 2022.

O prazo comenza o 15/06/2022 e remata o 27/06/2022

Na documentación a descargar, atópase o anuncio no BOP xunto co prego de cláusulas e condicións e os anexos II e III que corresponden ás solicitudes.

|