Prazas de auxiliar de axuda no fogar

Convocatoria de proceso selectivo

O Concello de Boiro convoca proceso selectivo para a confección dunha lista para a cobertura temporal de prazas de axuliar de axuda no fogar. A presentación de solicitudes realizarase no Rexistro Xeral do Concello de Boiro ata o 14/06/2017 ás 13:30 horas.

 

 

 

|