Pleno ordinario do 16 de maio de 2024 | Concello de Boiro

O Concello de Boiro celebra este xoves día 16 ás 20.00 horas o Pleno ordinario do mes de maio de 2024. 

A sesión poderase seguir en directo a través da canle de YouTube do Concello de Boiro

 

Orde do día da sesión: 

 1. Aprobación, se procede, do ditame para a posta a disposición da Demarcación de Costas de Galicia dos terreos de titularidade municipal para a execución do proxecto “Mantenimineto y consolidación de la senda litoral en la playa de Ladeira do Chazo, T.M. Boiro”.
 2. Moción do grupo municipal socialista sobre o financiamento da Xunta de Galicia do servizo de axuda no fogar. 

Pleno ordinario do 18 de abril de 2024 | Concello de Boiro

O Concello de Boiro celebra o xoves día 18 ás 20.00 horas o Pleno ordianario correspondente ao mes de abril. 

A sesión poderase seguir en directo a través da canle de YouTube do Concello de Boiro. 

 

Orde do día da sesión: 

 1. Aprobación inicial do crédito extraordinario núm. 1/2024 financiado con cargo ao remanente líquido de tesourería.
 2. Aprobación do recoñecemento extraxudicial de créditos núm. 1/2024.
 3. Moción do grupo municipal do BNG para amosar o rexeitamento do Plano ao proxecto de construción dunha macrofactoría de pasta de celulosa ALTRI en Palas de Rei.
 4. Moción do grupo municipal do BNG para a recuperación do nome da rúa coñecida popularmente como “Carretera do muelle”.
 5. Moción do grupo municipal do PP sobre a normativa dos galiñeiros de autoconsumo.
 6. Moción do BNG de apoio ás Propostas da CIG na campaña STOP PRECARIEDADE, TRABALLO DIGNO.

Pleno extraordinario para o sorteo de mesas electorais 9J | Concello de Boiro

O Concello de Boiro convoca un Pleno extraordinario para o sorteo das mesas electorais para as eleccións ao Parlamento Europeo do 9 de xuño de 2024. 

A sesión terá lugar o martes 14 de abril de 2024 ás 13.00 horas no Salón de Plenos da Casa Consistorial de Boiro cun punto único na orde do día: 

1. Sorteo público para a designación dos membros das mesas electorais, Eleccións ao Parlamento Europeo.

Pleno ordinario do 21 de marzo de 2024 | Concello de Boiro

O Concello de Boiro celebra este xoves día 21 ás 20.00 horas o Pleno ordinario correspondente ao mes de marzo.

A sesión poderase seguir en directo a través da canle de YouTube na seguinte ligazón.

Orde do día da sesión:

 1. Aprobación provisional do ditame sobre a Ordenanza reguladora do prezo público polo servizo de recarga de vehículos eléctricos.
 2. Aprobación inicial do ditame da modificación puntual nº1 da Relación de Postos de Traballo.
 3. Aprobación do ditame polo que se desestima a solicitude presentada por Estrella del Mar SLU para a prórroga da concesión de dominio público outorgada por este concello con data 11/03/1993 para a explotación dun servizo bar- restaurante en Praia Xardín.
|