Mostra de teatro escolar

16, 21, 22 e 23 de novembro

Casa da cultura  “Ramón Martínez López”

A concellería de cultura do Concello de Boiro  un ano máis organizan  unha nova edición da Mostra de Teatro Escolar ofertánlle a posibilidade aso centros de ensino  de  asistitir a varios espectáculos teatrais   que se representarán ao longo desta semana na Casa da Cultura  “Ramón Martínez López”. Pretendemos e tratamos de achegar o teatro ao alumnado así como potenciar hábitos e valores que favorezan o desenvolvemento persoal e social. Asistirán  ao redor de mil escolares dende primeiro de primaria  ata sexto dos seguintes C.E·I.P. de:  Escarabote, Abanqueiro, Cespón, Praia 

|