Campaña de Inverno 2022

O Concello de Boiro participa un ano máis na campaña de Inverno 2022 da Deputación da Coruña e mediante a que 10 rapaces e rapazas do municipio desfrutarán dunha estancia e manutención na estación de inverno de Valgrande-Pajares (Asturias). 

A quenda de Boiro será entre os días 21 e 24 de xaneiro de 2022. 

A actividade está destinada a rapazada de entre 12 e 15 anos. 

O prezo da inscrición é de 85 euros. 

 

Inscricións

- Formulario de inscrición

Do 30 de novembro ao 14 de decembro no departamento de Deportes do Concello de Boiro (Casa da Cultura de Boiro) 

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. 

981 84 84 25

 

Convocatoria de axudas para o deporte federado 2021

O Concello de Boiro abre unha convocatoria de axudas para apoiar a entidades deportivas sen fins de lucro na participación en ligas ou competicións oficiais de ámbito comarcal, provincial, autonómico ou estatal. 

Serán obxecto desta subvención os gastos federativos; seguros, salarios e seguridade social; gastos de xestión; gastos publicitarios; gastos de comunicación; gastos en vestimenta e lavandería; formación; ximnasio; fisioterapia e farmacia; material de oficina; compras de aprovisionamentos- material Covid; gastos derivados de desprazamentos, hospedaxes, aloxamentos e manutencións: arbitraxes; premios, trofeos e agasallos; ou equipamento deportivo. 

O BOP núm. 228 do 30 de novembro de 2021 publicao anuncio da convocatoria de subvencións para clubs e entidades deportivas federadas do municipio durante o ano 2021, que poden consultase aqui

Descarga as bases e formularios de solicitude aqui

 

Lugar e prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitude será de DEZ días hábiles a contar dende o día seguinte ao da publicación das bases no BOP. Entre o 1/12/2021 e o 16/12/2021

As solicitudes presentarnse no Rexistro Xeral do Concello de Boiro, aberto de luns a venres de 9.00 a 13.30 horas, ou a través da sede electrónica. 

 

Requisitos 

Poderán optar aos programas desta convocatoria as entidades deportivas que cumpran os seguintes requisitos: 

- Club ou entidade deportiva federada con razón social no termo muncipal de Boiro que participe en competición oficial estable. 

- Carecer de fins de lucro.

- Estar rexistrada no Rexistro de Entidades do Concello de Boiro. 

- Estar rexistrado no Rexistro de Asociacións Deportivas da Xunta. 

- Non incorrer en ningún dos supostos de incapacidade ou incompatibilidade para a percepción de axudas ou subvencións públicas. 

- Deberá dispoñer de certificado dixital ou DNI electrónico: 

  • Quen ocupe a presidencia ou teña delegadas as súas funcións. 
  • Quen ocupe a secretaría da entidade. 
  • Quen represente á entidade ante o Concello.

 

Documentación

- Modelo normalizado de instancia, incluída no ANEXO das bases. 

- Certificado acreditativo de representación a entidade. 

- Memoria 

- Certificados da Federación ou órgano correspondente 

 

 

Campionato Galego de Duatlón

O Concello de Boiro, xunto co Club de Natación Boiro e a Federación Galega de Tríatlon, organiza o vindeiro sábado día 1 de maio un Campionato Galego de Dúatlon no municipio.

A Policía Local informa de que por motivo da celebración da proba, varias rúas terán cortado o tráfico entre as 16.00 e as 20.00 horas do sábado. O corte da circulación afectará á Avenida da Constitución no carril de baixada entre a rotonda de Abanqueiro e a rotonda da Avenida de Compostela; no carril de subida o corte será entre a rotonda da Avenida de Compostela e o cruce con Robustiano Pérez del Río. Iso tamén conleva o corte parcial das rúas transversais comprendidas entre a Av. da Constitución e a rúa Principal. Na Avenida de Compostela o corte será entre a Av. Constitución e o bar Touliña.

En canto ao estacionamento, estará prohibido a partir das 14.00 horas nas zonas laterais en ambas marxes da Avenida da Constitución, no tramo comprendido entre as rúas Salvador Allende e Robustiano Pérez del Rio, mentres que estará permitido no resto das zonas do circuíto, coa condición de que os vehículos estacionados non reanuden a marcha entre as 16.00 e as 20.00 horas. Esta limitación horaria tamén se aplicará á entrada e saída de garaxes comprendidos no itinerario da proba.

Veráns Deportivos 2021

O servizo de Deportes do Concello de Boiro presenta a oferta de actividades deportivas para a época estival. O programa de actividades inclúe propostas para nenos e nenas, mozos e mozas e persoas adultas. 

 

Inscricións 

A partir do 15 de xuño 

Servizo de Deportes - Casa da Cultura de Boiro 

Tel. ...... 981 84 84 25

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. 

Bolsas para deportistas 2020 | Concello de Boiro

El Concello de Boiro, a través del área de Deportes, convoca las bolsas para deportistas federados en la localidad del año 2020. 

La dotación total de la convocatoria será de 5.000 euros, distribuídos en 5 bolsas de 300 euros, 10 bolsas de 200 euros y 15 bolsas de 100 euros. 

 

Requisitos de las personas solicitantes

- Estar empadronados en Boiro 

- Tener entre 9 y 23 anos a fecha del 31 de diciembre

- Disponer de licencia feredativa en vigor en el momento de la presente convocatoria

- Tener participado en la temporada precedente en: 

  • Campeonatos oficiales gallegos, españoles o de nivel superior
  • Convocatorias das selecciones gallega o española de la especialidad
  • Pruebas oficiales de nivel competitivo igual o superior a los campeonatos gallegos, así reconocidas y acreditadas por la federación correspondiente
  • Campeonatos oficiales absolutos de liga de la 1ª, 2ª y 3ª categoría de cada especialidad

- No sufrir sanción o descualificación por comportamiento antideportivo 

 

Documentación a presentar

- Anexo cubierto con la información

- DNI de la persona solicitante

- Volante de empadronamiento del Concello de Boiro

- Certificación de la cuenta bancaria

- Copia de la licencia federativa en vigor

- Certificación de la Federación Deportiva correspondiente o documento de organismo oficial que acredite: 

  • Los méritos logrados por el/la deportista durante la temporada precedente
  • La inexistencia de sanción o descualificación del/la solicitante por comportamiento antideportivo
  • El inicio y el final de la pasada temporada

 

Lugar y plazo de presentación de solicitudes

Plazo de presentación de solicitudes CERRADO

Las solicitudes se deben presentar en el Registro General del Concello de Boiro dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia.

Puedes descargar aqui el Anexo para presentar . 

 

|