Programa "Xuntos polo Nadal"

O departamento de Servicios Sociais do Concello de Boiro informa do prazo de inscrición para participar no programa Xuntos polo Nadal que promove a Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, dependente da Consellería de Política Social. 

Consulta aqui o programa e destinos. 

 

Presentación de solicitudes

Deben facerse, preferiblemente por vía electrónica, a través do formulario normalizado PR004

Ampliación de prazo: as solicitudes poden realizarse ata o 30 de novembro

 

Requisitos das persoas beneficiarias

Este programa de envellecemento activo e convivencia, destinado ás persoas maiores que se atopen soas durante o Nadal. 

- Ter cumpridos os 60 anos

- Estar empadroado nalgún concello galego

- Vivir so no domicilio e ter que pasar só/a as datas do Nadal

- Valerse por si mesmo/a e non padecer enfermidades que poidan alterar a convivencia

- Estar vacinado/a fronte á Covid-19 

Máis información

Departamento de Servicios Sociais do Concello de Boiro

Web da Consellería de Política Social 

|