Bases polas que se rexe a convocatoria de axudas para conciliación familiar 2018

Estas bases establecen os criterios e procedementos para a concesión de axudas ás familias
que precisen servizos específicos para a conciliación laboral e familiar por non contar con
apoios no seu entorno.

|