Subvencións en especie para o comercio boirense - Programa para a modernización do centro comercial aberto de Boiro

O Concello de Boiro convoca unha liña de axudas (subvencións en especie) para o comercio boirense ao abeiro do programa de modernización do Centro Comercial Aberto de Boiro financiadas con fondos Next Generation UE. 

BOP núm. 176 do 15 de setembro de 2022 publica as bases da convocatoria, que se poden consultar aqui

Publicada a resolución definitiva da concesión das axudas, que se poden consultar aqui

Obrigas de publicidade

Os establecementos e persoas xurídicas adheridas e beneficiarias do programa deberán ter nun lugar visible no interior do establecemento, nos escaparates (no caso de dispoñer dos mesmos), páxinas web, publicacións en redes sociais e calquera outro medio online ou offline, un cartaz que contén os logotipos das entidades que financian o programa. 

O cartaz está dispoñible para a súa descarga AQUI

Beneficiarios

 • Establecementos comerciais de Boiro. Deberá acreditarse que o establecemento comercial ten tenda física en Boiro ou no caso de ter soamente venta online o domicilio fiscal en Boiro.
 • Os comercios beneficiarios deben acreditar contar con algún dos seguintes epígrafes do IAE:

  • 645. Comercio polo miúdo de viños e bebidas de todas clases.

  • 651. Comercio polo miúdo de produtos téxtiles, confección, calzado, peles e artigos de coiro.

  • 652. Comercio polo miúdo de medicamentos, artigos de drogaría e limpeza, perfumaría e cosméticos.

  • 653. Comercio polo miúdo de artigos para o equipamento do fogar e a construción (agás 653.4).

  • 656. Comercio polo miúdo de bens usados tales como mobles, artigos e útiles ordinarios de uso doméstico.

  • 657. Comercio polo miúdo de instrumentos musicais en xeral, así como dos seus accesorios.

  • 659. Outro comercio polo miúdo.

  • 665. Actividades empresariais de comercio realizadas fóra do establecemento permanente: «comercio retallista por correo ou catálogo». No caso de comercio en liña, non será subvencionable a comercialización en liña de produtos ou servizos non comprendidos no ámbito de aplicación da Lei 13/2010, do 17 de decembro, do comercio interior de Galicia.

 • Establecementos, postos ou mesas da Praza de Abastos-Mercado Municipal do Concello de Boiro. Deberá acreditarse que o establecemento está situado no devandito emprazamento.

 • Establecementos de hostalería. Deberá acreditarse que o establecemento posúe localización física en Boiro.

 • Aloxamentos hoteleiros, pensións, campings e outros aloxamentos de semellante natureza que posúan localización física en Boiro.

O Concello de Boiro, previa solicitude motivada do interesado, pode aceptar a inscrición de comercios de outros epígrafes non incluídos neste listado.

Non poderán participar:

 • As empresas, establecementos comerciais, hostalería ou hoteleiros, outros de análoga natureza que non teñan o seu domicilio fiscal e localización física en Boiro.

 • As empresas-cadeas de gran distribución destinadas á alimentación (hipermercados).

 • As salas de xogo e apostas.

 • Todas aquelas empresas, establecementos, persoas xurídicas que posúan débeas con calquera administración.

Tipo de axudas 

Liña 1. Servizo posicionamento SEO gratuíto para aqueles beneficiarios que dispoñan de paxina web propia e oficial.

Liña 2. Servizo de entrega de bolsas reciclables: servizo de entrega gratuíto de bolsas reciclables para a entrega polas empresas aos seus aos clientes no momento de finalización da compra e entrega do produto/ben. As bolsas estarán serigrafiadas cos logotipos das entidades financiadoras e o eslogan “Boiro teno todo!”.

Liña 3. Servizo de entrega de envases compostables para a entrega de alimentos a clientes: entrega gratuíto de envases compostables para a entrega polas empresas aos seus aos clientes no momento de finalización da compra e entrega do produto/ben de alimentación.

Liña 4. Servizo de entrega de outros elementos reciclables: servizo de entrega gratuíto de outros envases e elementos reciclables para a entrega polas empresas aos seus aos clientes no momento de finalización da compra e entrega do produto/ben ou entrega do servizo e envases “take away”.

Liña 5. Servizo bono-transporte: servizo de desconto de gastos derivados de transporte de pedidos. Destinado a sector comercial.

Liña 6. Xornadas de formación en marketing dixital: servizo de formación gratuíto en marketing dixital. Destinado principalmente (prioridade na adxudicación) a sector comercial.

Liña 7. Outros servizos de uso de equipamentos: utilización taquilla automatizada de pedidos; utilización da biorrecicladora-maquina reciclable.

|