Bases POS+ Adicional 2021

Bases reguladoras das axudas do POS+ adicional 1/2021 do Plan Único de Concellos para gastos sociais extraordinarios do exercicio 2021. 

|