Rectificación: Proceso selectivo contratación de auxiliares de policía local

O 28/03/2019 o Concello de Boiro publicou anuncio relativo a proceso selectivo para a contratación laboral temporal de catro auxiliares de policía local durante seis meses, dando un prazo de presentación de solicitudes ata o 08/04/2019 ás 13:30 horas.
Por medio deste anuncio procédese á corrección do prazo de remate de presentación de instancias, que queda fixado no día 11/04/2019 ás 13:30 horas.
Tanto as bases como a instancia de solicitude desta convocatoria están a disposición dos interesados na Portería da Casa Consistorial e nesta ligazón 

Convocatoria de prazas de persoal laboral temporal para o Concello de Boiro

O Concello de Boiro convoca proceso de selección das seguintes prazas de persoal laboral temporal ó abeiro do Programa de Integración Laboral financiado pola Deputación Provincial da Coruña para execución de obras e servizos mínimos municipais dos concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes, anualidade 2019:
- 3 peóns de servizos varios a tempo parcial (75%)
- 3 peóns de servizos varios a xornada completa.
A presentación de solicitudes realizarase no Rexistro Xeral do Concello de Boiro durante o prazo de dez días hábiles a contar dende o día seguinte a esta publicación de anuncio de convocatoria no xornal “La Voz de Galicia”.
Tanto as bases como a instancia de solicitude desta convocatoria están a disposición dos interesados na Portería da Casa Consistorial e na páxina web www.boiro.org

Clausura Obradoiro Hostalería Boiro II

O DX de Orientación e Promoción Laboral Alfonso Marnotes xunto co Alcalde entregaron os diplomas os alumnos que remataron a acción formativa do Obradoiro Hostalería Boiro II.

clausurahostaleria

|