Aviso Legal

En cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e do comercio electrónico, artigo 10, dáse a coñecer a seguinte Información Xeral:

Que o dominio WWW.BOIRO.ORG a partir de agora sitio web está rexistrado a nome do CONCELLO DE BOIRO, en diante O CONCELLO DE BOIRO

 

Datos:

NOME OU RAZÓN SOCIAL: CONCELLO DE BOIRO

CIF: P1501100J

DIRECCIÓN: PRAZA DE GALICIA S/N

C.P :15930

LOCALIDADE: BOIRO

PROVINCIA: A Coruña

PAIS: ESPAÑA

 

Información actualizada e de calidade

O Concello de Boiro, a través do seu portal web, facilita información de interese xeral do Concello de Boiro e información e xestións propias da organización municipal. A información facilitada é a vixente no momento da súa publicación.

O contido facilitado a través desta web emítese para efectos simplemente informativos e non substitúe á publicidade legal das leis, das disposicións e dos actos que teñan que ser publicados formalmente nun boletín oficial.

O Concello de Boiro procura que esta información sexa exacta e precisa, e procede á súa actualización coa máxima celeridade posible, tratando de evitar erros e corrixíndoos tan pronto como os detecta. Aínda que se efectuarán os esforzos precisos para que a información contida sexa exacta e actualizada, o Concello non garante a inexistencia de erros no contido deste sitio, nin que se atope totalmente actualizado. Unicamente os textos publicados nas edicións impresas do DOG ou doutros boletíns oficiais teñen carácter auténtico e validez oficial.

O Concello de Boiro poderá efectuar, en calquera momento e sen necesidade de previo aviso, modificacións, supresións ou actualizacións da información publicada ou poderá cambiar a súa configuración ou presentación.


Condicións de uso

O uso non autorizado da información e dos demais elementos contidos nesta páxina web, así como os prexuízos ocasionados nos dereitos da propiedade intelectual e industrial do Concello de Boiro, dará lugar ao exercicio das accións que legalmente lle correspondan a esta Administración e, no seu caso, ás responsabilidades que dese dereito puidésense derivar.

O Concello de Boiro non se fai responsable dos danos e perdas que puidese ocasionar o uso ilexítimo ou inadecuado das ferramentas e informacións contidas na web, con excepción de todas aquelas actuacións que resulten da aplicación das disposicións legais a que deba someterse no estrito exercicio das súas competencias.

Está prohibido o envío de correo masivo non solicitado ou de correo non solicitado ás contas de correo electrónico utilizadas nesta web.

Está prohibido utilizar esta web con fins comerciais ou de maneira inadecuada atendendo á súa propia finalidade.

Tanto o acceso ao portal, como o uso que poida facerse da información contida no mesmo son da exclusiva responsabilidade do usuario.

O Concello de Boiro non asume ningunha responsabilidade derivada da conexión aos contidos das ligazóns a terceiros que poida conter o portal. Recoñece que os dereitos da propiedade intelectual e industrial das páxinas enlazadas perténcenlles aos seus respectivos autores e propietarios, e á petición de calquera deles, a ligazón ou ligazóns retiraranse de modo inmediato.

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

O tratamento dos datos de carácter persoal que se realice a través deste sitio web estará suxeito ao establecido na Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, e no resto da normativa de aplicación.

En caso de querer exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, pode facelo enviando unha solicitude por escrito ao Concello de Boiro, ou a través de correo electrónico a Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. xunto con DNI ou outra proba válida en dereito.

O Concello de Boiro cancelará, borrará e/ou bloqueará os datos cando resulten inexactos, incompletos ou deixasen de ser necesarios ou pertinentes para a súa finalidade, de conformidade co previsto na lexislación en materia de protección de datos.

 

Formularios

A utilización de certos servizos ou solicitudes ao Concello de Boiro estarán condicionadas ao previo enchemento do correspondente formulario. Toda a información que facilite o Usuario a través dos formularios do Sitio web para os efectos anteriores ou calquera outros deberá ser veraz. A estes efectos, o Usuario garante a autenticidade de todos aqueles datos que comunique e manterá actualizada a información facilitada, sendo responsable da información falsa ou inexacta que realice e dos prexuízos que cause ao Concello de Boiro.

Os campos sinalados con asterisco no formulario son obrigatorios polo que no caso de que o Usuario non facilite os datos correspondentes, o Concello de Boiro poderá denegar o correspondente servizo.

 

Menores

Os menores de idade non poderán usar os servizos dispoñibles a través do Sitio web sen a previa autorización dos seus pais, titores ou representantes legais, quen será os únicos responsables de todos os actos realizados a través do Sitio web polos menores ao seu cargo, incluíndo o enchemento dos formularios cos datos persoais de devanditos menores e a marcación, no seu caso, das casas que os acompañan. Neste sentido, e na medida en que o Concello de Boiro non ten capacidade para controlar se os usuarios son ou non menores de idade, advírtese de que deberán ser os pais e titores quen habilite os mecanismos necesarios para evitar que os menores accedan ao Sitio web e/ou faciliten datos de carácter persoal sen a súa supervisión, non admitindo o Concello de Boiro responsabilidade algunha respecto diso.

 

Actualización

É posible que se deba actualizar esta Política de Privacidade; por iso é necesario que revise esta política periodicamente e se é posible cada vez que acceda ao Sitio web co obxectivo de estar adecuadamente informado sobre o tipo de información recompilada e o seu tratamento.

|