Convenio para a realización de accións de prevención e defensa contra os incendios forestais durante o ano 2022

O Concello de Boiro e a Consellería de Medio Rural asinan un convenio para a realización de accións de prevención e defensa contra os incendios forestais durante o ano 2022, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Dsenvolvemento Rural (FEADER) no marco do programa de Desenvolvemento Rural (PDR) de Galicia 2014-2020. 

 

 

brigada

|