Adxudicación de equipos de emerxencias

O Concello de Boiro recibe de Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes unha subvención para a adxudicación de equipos de emerxencias. 

A finalidade destas subvencións é a adxudicación de equipos de emerxencias a concellos que conten con Agrupación de Voluntarios de Protección Civil como é o caso de Boiro. 

En concreto o Concello de Boiro recibe unha tenda de campaña para emerxencias e un desfibrilador externo, material que se empregará para a atención a emerxencias. 

 

publi subv emerxencias

|