Resolución final admitidos e excluidos proceso selectivo arquitecto

Resultando que por acordo da Xunta de Goberno Local de data de 20/02/2018, aprobáronse as bases que rexen o proceso selectivo para a provisión dunha praza de arquitecto en chamamento interino e creación de bolsa de emprego.

|