Servicio de Atención Temperá. Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020

atención temperá

Enerxías renovables e térmicas - INEGA

O Concello de Boiro recibe unha subvención que conta co cofinanciamento da Xunta de Galicia a través do Instituto Enerxétigo de Galicia (INEGA) mediante o Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no programa operativo Feder-Galicia 2014-2020. 

O obxecto destas axudas é apoiar proxectos con fins de aforro enerxético e fomentar o uso racional das enerxías renovables coa instalación de elementos para xerar enerxía térmica mediante equipamentos que empreguen a bioamasa como combustible e outras instalación de enerxías renovables que empreguen como fonte de enerxía a xeotermia, a aerotermia e a solar térmica.

Con esta actuación está prevista a retirada da caldeira da gas existente antiga e de baixo rendemento para instalar un sistema de biomasa (pellets) de carga automática cun depósito de 2000 litros para a almacenaxe da enerxía que xera a caldeira.

O orzamento total deste proxecto é de 99.432,45 euros, para o que o Concello de Boiro recibe 79.546,37 euros (un 80%) mediante o Fondo Europeo de Desarrollo Regional no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020. 

Mellora enerxética de diversos alumeados exteriores de zonas rurais

O Concello de Boiro recibe unha subvención para a Mellora Enerxética de Diversos Alumeados Exteriores de Zonas Rurais, mediante a que se levou a cabo o cambio de máis de 600 luminarias nos núcleos de Treites, Louriño, Brea, Valmaior, Vilariño, Sandrenzo, Comba, Cespón e Nine. 

As novas luminarias LED, de potencias comprendidas entre os 30 e os 50w contribúen ao aforro enerxético reducindo o consumo eléctrico, á redución de consumos e emisións de gases e mellorase a nitidez nos camiños e estradas. Este cambio de luminarias no que traballa o Concello de Boiro supón un aforro duns 30.000 euros anuais.

O orzamento total da actuación é de 231.364,10 euros dos cales se recibe financiamento medianrte fondos FEDER por importe de 185.091,28 euros. 

logos FEADER

 

 

Descargas:
Download this file (ZONAS RURAIS.pdf)ZONAS RURAIS.pdf

Equipamentos de emerxencias

O Concello de Boiro recibe unha subvención mediante Vicepresidencia Primeira da Xunta de Galicia para a adquisición de equipamentos de emerxencias, cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenolvemento Rexional (FEDER), no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020. 

 

subvención

|