Programa de integración laboral mediante a execución de obras e servizos mínimos municipais PEL-CONCELLOS 2023

O Concello de Boiro recibe da Deputación da Coruña unha subvención para a contratación de persoal para a execución de obras e servizos municipais nos concellos da provincia da Coruña durante o exercicio 2023 (PEL-Concellos). 

O importe da subvención é de 52.000 euros. 

DepCor horiz

Subvención a asociacións de voluntarios de protección civil para actividades durante o ano 2023

A Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil do Concello de Boiro recibe da Deputación da Coruña unha subvención por importe de 7.800 euros para compra de equipamento e vestimenta persoal de uniforme. 

DepCor horiz

Subvencións a Concellos para a limpeza de praias marítimas no 2023 | Concello de Boiro

O Concello de Boiro recibe da Deputación da Coruña unha subvención para reforzar o servizo de limpeza de praias no ano 2023. O importe concedido é de 25.849,91 euros, que se van destinar á recollida manual dos residuos que se atopan no areal, recollida dos residuos das papeleiras que se atopan no areal e acopio das algas da praia. 

DepCor horiz

Servicio de Atención Temperá 2022-2024

subvención atención temperá

Financiamento de gastos do persoal técnico para a atención de museos e centros museísticos 2023 | Concello de Boiro

O Concello de Boiro recibe da Deputación da Coruña unha subvención para financiar os gastos do persoal técnico para a atención de museos e centros museísticos durante o ano 2023.

O importe total da subvención ascende aos 40.000 euros, que se van destinar a cofinanciar o persoal para o Centro Arqueolóxico de Neixón e o Pazo de Goiáns. 

DepCor horiz

|