Subvención para a financiación de gastos de persoal técnico para a atención de museos e centros museísticos durante o ano 2024

O Concello de Boiro recibe da Deputación da Coruña unha subvención por importe de 20.000 euros para a contratación de persoas para atención de museos durante o ano 2024.

A axuda concedida vaise destinar á contratación de persoal no Centro arqueolóxico de Neixón e no Pazo de Goiáns.

 

persoal deporte

Subvención para a habilitación e mellora da infraestructura dos parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia

O Concello de Boiro recibe da Consellería de Economía, Industria e Innovación da Xunta de Galicia unha subvención por importe de 105.919,79 euros para a mellora de infraestrutura viaria e instalación de sistemas de seguridade no Parque Empresarial de Espiñeira.

O Concello de Boiro solicitou dúas actuacións, por un lado a instalación de sistemas de seguridade e vixilancia e, por outro, a mellora dun vial da fase I do parque empresarial.

Xunta Concello

Subvención para a creación, mantemento e reforzo dos servizos de normalización lingüística de 2024

O Concello de Boiro recibe da Deputación da Coruña unha subvención por importe de 18.000 euros para o mantemento e reforzo dos servizos de normalización lingüística durante o ano 2024.

A axuda concedida vaise destinar a cofinanciar os gastos do persoal técnico do servizo de normalización lingüística municipal.

persoal deporte

Subvencións para o apoio, a promoción e a difusión das festas declaradas de interese turístico de Galicia para o ano 2024

O Concello de Boiro recibe da Axencia de Turismo de Galicia da Xunta de Galicia unha subvención por importe de 4.000 euros para a Romaría de San Ramón de Bealo no marco das subvención a concellos para o apoio, a promoción e a difusión das festas declaradas de interese turístico de Galicia para o ano 2024. 

     Xunta Concello

Subvención para financiar os gastos do persoal técnico nos servizos municipais de cultura en 2024

O Concello de Boiro recibe da Deputación da Coruña unha subvención para financiar gastos de persoal técnico nos servizos municipais de cultura en 2024.

O importe da subvención concedida é de 15.000 euros que se van empregar para o financiamento dos gastos de persoal técnico do departamento municipal de Cultura. 

O Concello de Boiro conta cun departamento de Cultura que se ocupa de deseñar, programar e impulsar actividades culturais no municipio que favorezan a promoción e difusión da programación cultural. Ademais elabora propostas de programas propios como axendas culturais para todo o ano e tamén en datas específicas como o Entroido, Letras Galegas, Festas do Verán, Nadal… 

persoal deporte

|