Mantemento ou creación de postos de traballo de persoal técnico nos servizos municipais de cultura en 2022

O Concello de Boiro recibe da Deputación da Coruña unha subvención do programa FO206 para o mantemento ou creación de postos de traballo de persal técnico nos servizos municipais de cultura en 2022. 

O importe da subvención concedida ascende aos 10.000 euros. 

O obxectivo desta axuda é levar a cabo actividades de dinamización dos centros sociais e culturais do municipio. 

 

DepCor horiz

|