Convenio para a realización de accións de prevención e defensa contra os incendios forestais 2023-2024

O Concello de Boiro e a Consellería de Medio Rural asinan un convenio para a realización de accións de prevención e defensa contra os incendios forestais durante o ano 2023-2024. 

Este convenio conta co financiamento do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEDER) no marco do programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020.

incendios

|