Consulta pública: Regulamento municipal de animais domésticos e animais salvaxes en catividade

O pleno da coorporación do Concello de Boiro aprobou, de xeito inicial, unha modificación do Regulamento municipal de animais domésticos e salvaxes en catividade. 

A modifiación do regulamento sométese agora a un período de exposición pública de 30 días hábiles, a contar desde o día da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para a presentación de reclamacións e/ou alegacións. 

 

 

|