Oferta de Emprego Público extraordinaria 2023 | Concello de Boiro

O Concello de Boiro convoca unha Oferta de Emprego Público extraordinaria correspondente ao ano 2023 derivada da taxa específica para a estabilización de emprego temporal. O número total de prazas que se convocan é de once en distintos postos de emprego.

O BOP núm. 247 do venres 29 de decembro de 2023 publica o anuncio. 

As bases e toda a información dos distintos procesos selectivos estarán dispoñibles na web municipal no momento da convocatoria. 

 

PERSOAL FUNCIONARIO 

 Nº PRAZAS  DENOMINACIÓN  ESCALA SUBESCALA  GRUPO/SUBGRUPO 
 1  Animador/a Admón xeral   Técnica
 2  Administrativo  Admón xeral   Administrativa  C1

 

PERSOAL LABORAL 
Cupo xeral:

 Nº PRAZAS   DENOMINACIÓN  XORNADA  SUBGRUPO
 2 Conserxe TC  C2 
 1 Conductor TC C2
 1 Peón aparcadoiro  TC E/AAPP
 3 Peón  TC E/AAPP

 

Cupo reserva persoal con discapacidade (OD)

 Nº PRAZAS   DENOMINACIÓN   XORNADA   SUBGRUPO
 1 Conserxe  TC  C2
|