Convocatoria proceso selectivo para peón de servizos varios

O Concello de Boiro convoca proceso selectivo para a confección dunha lista para a cobertura laboral temporal de prazas de peón de servizos varios.

A presentación de solicitudes realizarase no Rexistro Xeral do Concello de Boiro ata o 27/12/2017 ás 13:30 horas.

Tanto as bases como a instancia de solicitude desta convocatoria están a disposición dos interesados na Portería da Casa Consistorial e na páxina web www.boiro.org.

|