Convocatoria proceso selectivo: Docente para acción formativa "Cociña "

O Concello de Boiro convoca proceso selectivo para a provisión en réxime laboral temporal dunha praza de docente para impartir a acción formativa “Cociña” correspondente ó Plan AFD 2019.O Concello de Boiro convoca proceso selectivo para a provisión en réxime laboral temporal dunha praza de docente para impartir a acción formativa “Cociña” correspondente ó Plan AFD 2019.A presentación de solicitudes realizarase no Rexistro Xeral do Concello de Boiro durante o prazo de dez días hábiles a contar dende o día seguinte a esta publicación de anuncio de convocatoria no xornal “La Voz de Galicia”.Tanto as bases como a instancia de solicitude desta convocatoria están a disposición dos interesados na Portería da Casa Consistorial e nesta páxina web

|