Convocatoria pública - Xuíz de Paz titular

O Concello de Boiro realiza unha convocatoria pública para a elección de Xuíz de Paz titular no municipio. 

O Boletín Oficial da Provincia - BOP núm. 73 do 19 de abril de 2022 publica o anuncio da convocatoria. 

As bases están a disposición das persoas interesadas no taboeiro de anuncios, portal de transparencia e poden consultarse aqui

Publicada a resolución provisional de persoas admitidas e excluídas (06/05/2022), que pode consultarse aqui

O prazo de presentación de alegacións é de cinco días hábiles

 

Requisitos das persoas aspirantes

- Residir no municipio de Boiro 

- Ter a nacionalidade española 

- Maioría de idade

- Requisitos para o ingreso na carreira xudicial (establecidos na Lei Orgánica 6/1985 do 1 de xuño)

- Non estar incurso en causas de incompatibilidade ou incapacidade

|